Archiwistyka_tlo
Zbiór dokumentacji
zbiór dokumentacji – całość dokumentacji obejmująca zarówno materiały archiwalne, jak dokumentację niearchiwalną
strzałka do góry