Archiwistyka_tlo
Wystawca
wystawca – instytucja lub osoba fizyczna, która sporządziła określone pismo, dokument
strzałka do góry