Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > T-Z > Teczka spraw (aktowa)
Teczka spraw (aktowa)
teczka spraw (aktowa) – teczka wiązana, skoroszyt, segregator itp. służące do przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie załatwionych, objętych tą samą grupą akt ustaloną rzeczowym wykazem akt i stanowiącą przeważnie odrębną jednostkę archiwalną
strzałka do góry