Archiwistyka_tlo
Biznes informacyjny
Patrycja Hrabiec - Hojda, Jak prowadzić biznes informacyjny?, #infoWebinar, YouTube, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=FVATMedXp38                                         (dostęp z 3.03.2020) 
03.03.2020
strzałka do góry