Archiwistyka_tlo
Polska Misja Katolicka w Szwajcarii
Kolejne materiały z zasobu Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii uporządkowane
Uporządkowano już jedną trzecią materiałów z zespołu „Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Szwajcarii” z lat 1942-1983 znajdującego się w zasobach Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w SzwajcariiW zespole zgromadzone są m.in. statuty i regulaminy organizacyjne oraz dokumentacja władz Stowarzyszenia i jego poszczególnych referatów. Duża część jednostek dotyczy spraw członkowskich SPK oraz pomocy socjalnej. Najcenniejszą grupę akt stanowi korespondencja szwajcarskich Kół SPK oraz dokumentacja Zjazdów Delegatów o zasięgu krajowym i światowym. Zachowała się również duża ilość okólników, komunikatów, biuletynów informacyjnych Stowarzyszenia oraz wycinki prasowe dotyczące Polonii z prasy polsko-, francusko- i niemieckojęzycznej. Zespół liczy około 3,5 m.b., z czego przeważającą część stanowi rozsyp pojedynczych akt luźnych.     Źródło:  https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4805-kolejne-materia%C5%82y-z-zasobu-polskiej-misji-katolickiej-w-szwajcarii-uporz%C4%85dkowane                                                                                                                                     (dostęp z 6.10.2018) 
06.10.2018
strzałka do góry