wyposaznie_archiwum

Archiwum - wyposażenie i zagrożenia

Lokal archiwum zakładowego powinien gwarantować zabezpieczenie akt przed zniszczeniem, kradzieżą, pożarem, a jednocześnie umożliwiać swobodny dostęp do akt oraz zapewnić zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej...

więcej...

 Strona  1   2   3