filing_gabinet

Podstawowe wyposażenie archiwum
W celu zapewnienia archiwiście odpowiednich warunków pracy niezbędne jest odpowiednie wyposażanie biura, pomieszczenia przeznaczonego na udostępnianie akt, magazynu lub magazynów archiwalnych oraz pracowni reprograficznej.

więcej...

czytnik_kodow_kreskowych

Czytniki kodów kreskowych i ich przydatność w pracy archiwisty
Kod kreskowy to graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustalona według przyjętych reguł budowy danego kodu. Jego zadaniem jest umożliwienie automatycznego wczytywania informacji za pomocą czytników elektronicznych.

więcej...

wyposaznie_archiwum

Archiwum - wyposażenie i zagrożenia

Lokal archiwum zakładowego powinien gwarantować zabezpieczenie akt przed zniszczeniem, kradzieżą, pożarem, a jednocześnie umożliwiać swobodny dostęp do akt oraz zapewnić zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej...

więcej...

zalane_archiwum

Zalane archiwum - jak radzić sobie w kryzysowej sytuacji?
Nie trzeba nikogo przekonywać o ważności akt znajdujących się w archiwum. Często są to unikatowe egzemplarze o historycznym znaczeniu dla kraju i społeczeństwa. Równie ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa są akta pracowników czy pozostała dokumentacja znajdująca się w archiwum zakładowym...

więcej...

 Strona  1   2   3