zarowka

Oświetlenie w archiwum zakładowym
Fale świetlne, zarówno widzialne, jak i podczerwone i ultrafioletowe (UV) mają właściwości utleniające, co sprzyja chemicznemu rozkładowi materii organicznej. Najbardziej niebezpieczny jest tutaj wysokoenergetyczny ultrafiolet, jednak światło w każdej formie, zwłaszcza w przypadku równoczesnego występowania zanieczyszczeń atmosferycznych, przyczynia się do osłabienia i rozpadu włókien celulozy, kleju, płótna i skóry. Światło powoduje także blaknięcie lub ciemnienie wielu rodzajów papieru, podłoża i barwników, jak również przyczynia się do zmiany koloru, czytelności i wyglądu dokumentów, fotografii, opraw itp.

więcej...

filing_gabinet

Podstawowe wyposażenie archiwum
W celu zapewnienia archiwiście odpowiednich warunków pracy niezbędne jest odpowiednie wyposażanie biura, pomieszczenia przeznaczonego na udostępnianie akt, magazynu lub magazynów archiwalnych oraz pracowni reprograficznej.

więcej...

czytnik_kodow_kreskowych

Czytniki kodów kreskowych i ich przydatność w pracy archiwisty
Kod kreskowy to graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustalona według przyjętych reguł budowy danego kodu. Jego zadaniem jest umożliwienie automatycznego wczytywania informacji za pomocą czytników elektronicznych.

więcej...

zalane_archiwum

Zalane archiwum - jak radzić sobie w kryzysowej sytuacji?
Nie trzeba nikogo przekonywać o ważności akt znajdujących się w archiwum. Często są to unikatowe egzemplarze o historycznym znaczeniu dla kraju i społeczeństwa. Równie ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa są akta pracowników czy pozostała dokumentacja znajdująca się w archiwum zakładowym...

więcej...

 Strona  1   2   3