e_doc

Nośniki optyczne w archiwum
Nośniki optyczne są obecne na rynku od 1978 r. Zbudowane są z kilku warstw, takich jak poliwęglanowa baza, będąca nośnikiem informacji warstwa metaliczna  oraz przezroczysta warstwa ochronnego werniksu.

więcej...

TAPE

Nośniki magnetyczne w archiwum
Taśmy magnetyczne, do których zaliczamy m. in. nagrania na kasetach audio i wideo, taśmy szpulowe dźwiękowe i komputerowe, magnetyczne dyski twarde, dyskietki komputerowe, składają się zazwyczaj z magnetycznej warstwy tlenku chromu, żelaza lub aluminium przyklejonej do taśmy poliestrowej. Najbardziej narażona na zniszczenie spowodowane reakcją hydrolizy i utlenianiem jest właśnie warstwa klejąca. Jakakolwiek utrata czy zniekształcenie magnetycznych tlenków powoduje utratę zapisanych w formie namagnetyzowanych cząsteczek danych.

więcej...

mikrofilm

Mikrofilmy w archiwum
Proces mikrofilmowania składa się z kilku etapów. Po podjęciu decyzji o konieczności mikrofilmowania,  należy w ramach przygotowania sprawdzić poprawność paginacji oraz kolejność następowania po sobie stron danej jednostki archiwalnej. Następnie należy sporządzić kartę informacyjną zawierającą tytuł i sygnatury, czas i miejsce wykonania mikrofilmu oraz nazwę archiwum, w którym przechowywany jest oryginał.

więcej...

zarowka

Oświetlenie w archiwum zakładowym
Fale świetlne, zarówno widzialne, jak i podczerwone i ultrafioletowe (UV) mają właściwości utleniające, co sprzyja chemicznemu rozkładowi materii organicznej. Najbardziej niebezpieczny jest tutaj wysokoenergetyczny ultrafiolet, jednak światło w każdej formie, zwłaszcza w przypadku równoczesnego występowania zanieczyszczeń atmosferycznych, przyczynia się do osłabienia i rozpadu włókien celulozy, kleju, płótna i skóry. Światło powoduje także blaknięcie lub ciemnienie wielu rodzajów papieru, podłoża i barwników, jak również przyczynia się do zmiany koloru, czytelności i wyglądu dokumentów, fotografii, opraw itp.

więcej...

 Strona  1   2   3