Akta organizacji społecznych


Wiesława Kwiatkowska, Ogólny model opracowania zasobu archiwalnego a porządkowanie akt organizacji społecznych, w: Archeion, t. 113, wyd. NDAP, Warszawa 2012, ss. 133-142. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.

więcej...

Obrót materiałami archiwalnymi - zagadnienia wybrane


Adrian Niewęgłowski, Obrót materiałami archiwalnymi - zagadnienia wybrane, w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.

więcej...

Lubelskie Archiwum Cyfrowe

Ponad 200 dokumentów królewskich od roku 1317 do końca XVIII w., historyczne plany i ponad 500 fotografii Lublina w ujęciu geolokacyjnym prezentowanych jest w portalu internetowym "Lubelskie archiwum cyfrowe", otwartym właśnie przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Portal, dostępny pod adresem www.lac.lublin.pl, będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne dokumenty dotyczące Lublina i województwa lubelskiego.

 

 

Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

więcej...

Architektura i wyposażenie nowoczesnego archiwum XXI wieku


Krzysztof Stryjkowski, Architektura i wyposażenie nowczesnego archiwum XXI wieku, w: Poznańskie Studia Teologiczne, t. 11, wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2001. Artykuł dostępny w postaci elektronicznej.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10