as_HHS

Udostępnianie akt w archiwum zakładowym
Akta w archiwum zakładowym udostępniane są, ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, na specjalnych warunkach. Do korzystania z zasobu archiwum uprawnia wypełniona przez zainteresowaną komórkę organizacyjną i podpisana przez jej kierownika karta udostępnienia akt, która zostaje następnie objęta ewidencją archiwum.

więcej...

konserwacja

Konserwacja akt w archiwum zakładowym
Przez konserwację akt w archiwum zakładowym rozumieć należy profilaktykę w zakresie ich zdrowotności. Powinna ona dotyczyć zarówno materiałów kat. „A”, jak i dokumentacji niearchiwalnej kat. „B”, w związku z czym należy systematycznie dokonywać przeglądu całego zasobu archiwum.

więcej...

rwa

Rzeczowy wykaz akt
Podstawową pomocą kancelaryjną  przy brakowaniu dokumentacji jest wykaz akt, określający jej kategorię archiwalną oraz terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej.

więcej...

mobile06

Wydzielanie akt (brakowanie)

Kierownik archiwum zakładowego powinien dokonywać co roku przeglądu i wydzielenia materiałów archiwalnych. Współcześnie kwestie związane z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375).

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10