Archiwum zakładowe w przeglądarce internetowej


Moduł jednego z najlepszych na polskim rynku programu do obsługi narastającego zasobu "Archiwum zakładowe" łódzkiej firmy Arisco.

więcej...

NOWE MEDIA INTERNETU

 

4. FORUM INFORMATYKI W INSTYTUCJACH KULTURY (FIIK)

(muzea, biblioteki, teatry, galerie, domy kultury)

NOWE MEDIA INTERNETU DLA PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURY

Warszawa, 21 stycznia 2014 r. 

więcej...

"SPUŚCIZNA - Archiwa Krakowskie"
Archiwa osobiste stanowią bezcenne źródło historyczne dla badaczy. Celem bazy danych "SPUŚCIZNA - Archiwa Krakowskie" jest właśnie zapewnienie im szybkiego dostępu do informacji o rozproszonych zespołach archiwalnych.

więcej...

kancelaria

Systemy kancelaryjne
Współcześnie w Polsce występują trzy systemy kancelaryjne: system bezdziennikowy, dziennikowy, i mieszany. Ten pierwszy jest najczęściej spotykanym w instytucjach państwowych, administracji rządowej i samorządowej oraz w stowarzyszeniach. W systemie tym rejestruje się daną sprawę w teczce spraw na podstawie inicjującego ją pisma, zaś reszta pism w jej obrębie nie podlega już rejestracji.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25