archiwum_cyfrowe

Archiwistyka cyfrowa – zarys problematyki
Obecnie coraz większego znaczenia nabiera archiwistyka cyfrowa. W związku z tym przed archiwistami pojawiły się nowe wyzwania polegające na zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniu nowych materiałów archiwalnych. Współcześnie użytkownik nie jest już zainteresowany miejscem, gdzie informacja może zostać udostępniona, a jedynie sposobem jej uzyskania.

więcej...

keyboard

Test archiwum dokumentów elektronicznych

Zapraszamy do testowania prototypu systemu informatycznego do zarządzania archiwalnymi dokumentami elektronicznymi wytworzonymi przez administrację publiczną.
zob. https://ade.ap.gov.pl/ndap/
Dodatkowe obszerne informacje o systemie można znalaźć tu:
http://ndap-bazawiedzy.nask.pl/doku.php

więcej...

hd

Archiwum elektroniczne - zarys problematyki

O nowoczesnych formach prowadzenia archiwum, w szczególności przy użyciu pracowni mikrofilmów, archiwum elektornicznego oraz dokumentu elektronicznego, wadach i zaletach wprowadzania nowych techniologii do archiwów pisze Arkadiusz Zając...

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18