Usługi i aplikacje Google


Tomasz Xięski, Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie Internetu - studia podyplomowe. Usługi i aplikacje Google - część I, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 47

więcej...

Wprowadzenie do informatyki


Tomasz Jach, Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie Internetu - studia podyplomowe, Usługi i aplikacje Google, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 52

więcej...

Dane i komputery


Agnieszka Nowak-Brzezińska, Zagrożenia i bezpieczeństwo komputerów i danych, Projekt UPGOW, Europejski Fundusz Społeczny
 
Publikacja w wersji elektronicznej.
 
Dla bardzo ambitnych archiwistów... 

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21