Nowoczesne interfejsy HMI


Paweł Buchwald, Nowoczesne interfejsy HMI w ułatwianiu dostępu do informacji cyfrowej, w: PTINT, T. XXI, Nr. 1-2 (81-82), Katowice 2013, s. 38-44

więcej...

Archiwum Internetu


Filip Kłębczyk, Monika Jędralska, Serwis "Archiwum Internetu" na tle ogólnych problemów archiwizacji zasobów sieciowych, w: Biuletyn EBIB, Nr 1 (128), Archiwizacja Internetu, 2012

więcej...

Wdrożenie Systemów Zarządzania Treścią


Dominik Mirosław Piotrowski, Wdrożenie systemów zarządzania treścią w bibliotekach, ResearchGate 2015

więcej...

Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku


Katarzyna Gmerek, Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku - Internet Archive, Wayback Machine oraz UK Web Archive, w: Biuletyn EBIB, Nr 1(128), Archiwizacja Internetu, 2012

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15