Podstawowe strategie wyszukiwania informacji


Anna Szczepańska, Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

więcej...

Dokument elektroniczny


"Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk." Pierwszy poradnik dotyczący dokumentu elektronicznego dla archiwistów. 

więcej...

Co się dzieje z archiwum w Internecie?


Marcin Wilkowski, Co  się dzieje z archiwum w Internecie? Kilka wątków teoretycznych, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 17

więcej...

Miastograf - Cyfrowe Archiwum Łodzian


Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Miastograf - Cyfrowe Archiwum Łodzian - szkic raportu z badania pilotażowego, wyd. Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń 2017

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16