System YADDA


Alek Tarkowski, Jakub Szprot, System YADDA - oprogramowanie dla repozytorióww cyfrowych, w: Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych Baz-Tech, Bydgoszcz 27-29 maja 2009

więcej...

Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych


Aneta Januszko-Szakiel, Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych

więcej...

Przejmowanie dokumentacji elektronicznej


Bartosz Nowożycki, Procedury i wymagania techniczne przejmowania dokumentacji elektronicznej - rozwiązania węgierskie i amerykańskie, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 69-86

więcej...

Trwałość dokumentów cyfrowych na tle nośników tradycyjnych

 

Grzegorz Gałęzowski, Trwałość dokumentów cyfrowych na tle nośników tradycyjnych, Archiwum Państwowe w Lublinie

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18