Opakowanie zasobów cyfrowych


Krzysztof Pater, Tomasz Traczyk, Opakowanie zasobów cyfrowych na potrzeby archiwizacji długoterminowej, w: Studia Informatica, T. 34, Nr 2B (112), Warszawa 2013, ss. 15

więcej...

Koncepcja elektronicznego archiwum wieczystego


Krzysztof Marasek, Jerzy P. Walczak, Tomasz Traczyk i in., Koncepcja elektronicznego archiwum wieczystego, w: Studia Informatica, T. 30, Nr 2B, wyd. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa 2009, s. 275-307

więcej...

Podstawowe strategie wyszukiwania informacji


Anna Szczepańska, Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

więcej...

Dokument elektroniczny


"Dokument elektroniczny. Przewodnik i katalog dobrych praktyk." Pierwszy poradnik dotyczący dokumentu elektronicznego dla archiwistów. 

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15