Era utraconych dantych

 

Karol Król, Era utraconych danych - zgnilizna bitów, rozkład danych i cyfrowe popioły, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2019

więcej...

Digitalizacja zbiorów archiwalnych


Paweł Łukasiewicz, Digitalizacja zbiorów archiwalnych w Polsce. Stan i użyteczność dla archiwisty i infobrokera, praca lic. napisana pod kierunkiem dr hab. Łukasza Sroki, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Instytut Historii i Archiwistyki, Kraków 2017

więcej...

Instrukcja kancelaryjna w HTML-u?


Robert Degen, Jeszcze o instrukcji kancelaryjnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 
Mirosław Zelent, blog informatyczny "Pasja informatyki" 

więcej...

Dokumentacja elektroniczna w archiwum zakładowym


Ewa Perłakowska, Nowe jednolite rzeczowe wykazy akt. Dokumentacja elektroniczna w archiwum zakładowym, materiał z ogólnopolskiej konferencji " Praktyczne aspekty nowej instrukcji kancelaryjnej na przykładzie wdrożenia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku", Białystok 7.04.2011 r.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15