Wartościowanie akt. Przeszłość i przyszłość.


Halina Robótka, referat na konferencją "Dokumentacja masowa - problemy wartościowania i selekcji", Poznań 25-26 listopad 2010

więcej...

Archiwa uniwersyteckie w Polsce


Anna Łosowska, Archiwa uniwersyteckie w Polsce na początku nowego stulecia, Historica, T. 28, 2009

więcej...

Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego


Anna Łosowska, Janusz Łosowski, Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia 60, s. 479-501, Poznań 2005

więcej...

Community archives in Poland


Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Community archives in Poland - multiple case study: description of the research project, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 18

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66