W sprawie ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego


Władysław Stępniak, Pierwszy akt normatywny UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 54-71

więcej...

Opracowanie zbiorów fotograficznych


Małgorzata Pankowska-Dowgiało, Opracowanie zbiorów fotograficznych, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 12

więcej...

Opracowanie materiałów audiowizualnych


Maciej Melon, Opracowanie materiałów audiowizualnych, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 1-7

więcej...

Opracowanie dokumentacji aktowej


Joanna Michałowska, Opracowanie dokumentacji aktowej, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 10

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68