Archiwistyka


Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, wyd.  PWN, Warszawa 1989, ss. 546

więcej...

Zarządzanie dokumentacją


Marcin Smoczyński, Zarządzanie dokumentacją: roztrząsania terminologiczne, Prezi.com

więcej...

Dostęp do informacji archiwalnej w społeczeństwie wiedzy


Justyna Adamus, Dostęp do informacji archiwalnej w społeczeństwie wiedzy, Uniwersytet Śląski, Katowice

więcej...

Archiwistyka a zasada proweniencji


Halina Robótka, Po co absolwentowi archiwistyki i zarządzania dokumentacją wiedza o zasadzie proweniencji: kilka refleksji na temat uniwersyteckiego kształcenia, w: Res Historica, T. 28, 2009, s. 49-59

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68