Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego


Jacek Jażdż. Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego na przykładzie przedsiębiorstwa Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych "Biała Góra" w Smardzewicach w latach 1978-2006, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 150-162

więcej...

Długoterminowe przechowywanie cyfrowego dziedzictwa kulturowego


Tomasz Parkoła, Długotrwałe przechowywanie dziedzictwa kulturowego, w: Biuletyn EBIB, Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych, Nr 9 (154), 2014

więcej...

Konteksty długoterminowej archiwizacji


Aleksander Radwański, Konteksty długoterminowej archiwizacji, w: Biuletyn EBIB, Nr 9 (154), 2014

więcej...

Wprowadzenie do archiwistyki


Halina Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2003, ss. 160

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68