Nadzór archiwalny


Karol Andrzejewski, Oczekiwania nadzoru archiwalnego wobec jednostek kontrolowanych w procesie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego, XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kalisz 1-3.06.2017

więcej...

Archiwum organizacji pozarządowej


Archiwum organizacji pozarządowej, Poradnik dla NGO, wyd. Ośrodek KARTA, ss. 34

więcej...

Archiwa zakładowe w uczelniach niepublicznych


Wiesław Letkiewicz, Tworzenie i funkcjonowanie archiwów zakładowych w uczelniach niepublicznych, w: Nauka i szkolnictwo wyższe, Nr 1/37, 2011

więcej...

Społeczeństwo informacyjne


Tomasz Goban-Klas, Piotr Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, wyd. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, ss. 175. Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66