Archiwa centralne w Polsce


Anna Koza, Państwowe archiwa centralne w Polsce: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, wyd. Uniwersytet Medyczny, Łódź 2013

więcej...

Problematyka zarządzania informacją a archiwizacja Internetu


Maria Nowina-Konopka, Problematyka zarządzania informacją w procesie archiwizacji zasobów Internetu, w: Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, Nr 1 (10), 2014, s. 28-43 

więcej...

Problem archiwizacji Internetu


Ewa Dąbrowska, Problem archiwizacji Internetu w kontekście egzemplarza obowiązkowego: sytuacja w Polsce i wybranych krajach europejskich, w: Biuletyn EBIB, Nr 2 (172), 2017

więcej...

Archiwizacja Internetu w krajach nordyckich


Lilianna Nalewajska, Archiwizowanie stron internetowych w krajach nordyckich, w: Biuletyn EBIB, Nr 1 (128), Archiwizacja Internetu, 2012

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68