Educare necesse est


Educare necesse est - powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017

więcej...

Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego


Jacek Jażdż. Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego na przykładzie przedsiębiorstwa Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych "Biała Góra" w Smardzewicach w latach 1978-2006, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 150-162

więcej...

Długoterminowe przechowywanie cyfrowego dziedzictwa kulturowego


Tomasz Parkoła, Długotrwałe przechowywanie dziedzictwa kulturowego, w: Biuletyn EBIB, Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych, Nr 9 (154), 2014

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66