Ewidencjonowanie fotografii


Jolanta Musiał, Ewidencjonowanie fotografii, Szkolenie w ramach projektu "Gdańskie Historie"

więcej...

Ewidencjonowanie zbiorów archiwalnych


Ewidencjowanie zbiorów archiwalnych. Szkolenie w ramach projektu "Gdańskie historie". Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

więcej...

Akta osobowe


Ewa Perłakowska, Akta osobowe - wartościowanie, porządkowanie, ewidencja, zmiany w prawie, XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kalisz 1-3.06.2017

więcej...

Rozbudowa wykazów akt


Ewa Perłakowska, Rozbudowa wykazów akt w świetle nowelizacji Ustawy archiwalnej, XIII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Szczecin 2-3.06.2016

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68