System EZD


System EZD - wdrożenie w podmiocie, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia składów chronologicznych, prezentacja, XVI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP, Marki 3-4 października 2019, ss. 112

więcej...

Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych


Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, InforAkademia, Poradnik, Nr 9, 2014

więcej...

Organizacja szkolnego archiwum zakładowego


Organizacja szkolnego archiwum zakładowego, InforAkademia, w: Rachunkowość budżetowa, Nr 21, Rachunkowość w oświacie, 2016

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68