era

Europejskie Archiwum Ruchu Oporu
W przypadającą 8 maja rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej została oficjalnie uruchomiona w Internecie strona Europejskiego Archiwum Ruchu Oporu (ang. European Resistance Archive – ERA). Pomysłodawcą i organizatorem projektu wspieranego i finansowanego przez Komisję Europejską jest „Istoreco – Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia.

więcej...

kozminski

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
W marcu 1993 roku Minister Edukacji Narodowej wpisał Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania do rejestru niepaństwowych szkół wyższych. Jej rektorem został ekonomista, specjalista zarządzania, prof. zw. dr hab. Andrzej Koźmiński.

więcej...

bundesarchiv

Kluczowe postaci archiwistyki niemieckiej
Archiwistyka niemiecka zajmuje, obok francuskiej i włoskiej, wyjątkową pozycję w dziejach tej dziedziny wiedzy. Już w XVI w. opublikowano w Niemczech pierwszy traktat o archiwach, a na początku XIX w. zaczęto używać terminu oznaczającego archiwistykę jako dyscyplinę naukową.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68