Nowa kadencja Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji (2012-2016)
W dniu 1 sierpnia br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powołał nowy skład Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) na czteroletnią kadencję (2012-2016):

więcej...

Archiwa zakładowe NBP

Archiwom zakładowym i składnicom akt banków poświęcona jest publikacja pod redakcją prof. Stanisława Sierpowskiego "Archiwa bankowe" wydana w 1995 r. nakładem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Są to materiały konferencyjne. Funkcjonowanie archiwów bankowych przedstawię na przykładzie NBP. 

więcej...

Kancelarie tajne
Kancelarie tajne tworzone są w jednostkach organizacyjnych przetwarzających informacje niejawne o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne". Kierownik danej jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na przetwarzanie w kancelariach tajnych także informacji niejawnych posiadających klauzulę "poufne" lub "zastrzeżone".

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68