Nowe media Internetu dla promocji instytucji kultury


4 edycja Forum Informatyki w Instytucjach Kultury
NOWE MEDIA INTERNETU DLA PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURY
(muzea, biblioteki, teatry, galerie, domy kultury)
Warszawa, 2 października 2013 r. 

więcej...

Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej


Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich organizuje kursy archiwalne I i II stopnia

więcej...

Informacja dla osób poszukujących dokumentów osobowo-płacowych

 

Informacja dla osób poszukujących dokumentów osobowo-płacowych do celów emerytalno-rentowych oraz ustalenia kapitału początkowego

więcej...

Archiwizacja i obieg dokumentacji

W imieniu Placówki Kształcenia Ustawicznego EMPRIZ Training zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu warsztatowym

 

 ARCHIWIZACJA I OBIEG DOKUMENTACJI

Warszawa, 2-3 września 2013 

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66