Historia języka niemieckiego


Norbert Morciniec, Historia języka niemieckiego, wyd. 2 popr. i rozsz., wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, Wrocław 2018, ss. 272
 
Publikacja dostępna w wersji elektronicznej 

więcej...

Konserwacja archiwaliów


Przemysław Wojciechowski, Ochrona i konserwacja zasobu w archiwach państwowych w Polsce, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab., prof. UAM Ireny Mamczak-Gadkowskiej, Instytut Historii UAM, Poznań 2014
 
Praca dostępna w wersji elektronicznej w repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

więcej...

Narodowe Archiwum Cyfrowe

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja, projekt, ludzie, wyd. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa 2010, ss. 180

 

Publikacja w wersji elektronicznej na licencji Creative Commons

więcej...

Neografia gotycka - kurs video

 

Altdeutsche Schrift (Kurrent, Suetterlin) lernen, kompleter Online-Kurs

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68