Dostęp do informacji archiwalnej w społeczeństwie wiedzy


Justyna Adamus, Dostęp do informacji archiwalnej w społeczeństwie wiedzy, Uniwersytet Śląski, Katowice

więcej...

Zarządzanie dokumentacją


Marcin Smoczyński, Zarządzanie dokumentacją: roztrząsania terminologiczne, Prezi.com

więcej...

Archiwistyka


Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, wyd.  PWN, Warszawa 1989, ss. 546

więcej...

Wprowadzenie do archiwistyki


Halina Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2003, ss. 160

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53