Materiały z badań indywidualnych spisów powszechnych


Artur Sypula, Postępowanie z materiałami z badań indywidualnych spisów powszechnych w Europie i w Ameryce - analiza porównawcza, w: Archeion, t. 116, wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 141-180

więcej...

Działalność dokumentacyjna Ośrodka "Pogranicze - Sztuk, Kultur, Narodów"


Anna Herba, Działalność dokumentacyjna Ośrodka "Pogranicze - Sztuk, Kultur, Narodów" w Sejnach, w: Archeion, t. 114, wyd. NDAP, Warszawa 2013, ss. 95-106.

więcej...

Współczesna kultura dokumentacyjna


Wanda Krystyna Roman, Współczesna kultura dokumentacyjna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 255.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68