Elektroniczne archiwa ikonograficzne


Aleksandra Czapelska, Elektroniczne archiwa ikonograficzne w praktyce - doświadczenia i postulaty użytkowników, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 325-332

więcej...

Norma międzynarodowa ISO 15489


Ewa Rosowska, Norma międzynarodowa ISO 15489. Zarządzanie dokumentami, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 237-244

więcej...

Archiwa i biblioteki na świecie c.d.


Władimir Adamuszko, Organizacja archiwów na Białorusi, w: Archeion, t. 106, wyd. NDAP, Warszawa 2003, ss. 191-207

więcej...

Problematyka kancelaryjna i archiwalna w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej


Karol Pawlak, Problematyka kancelaryjna i archiwalna w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, w: Archeion, t. 102, wyd. NDAP, Warszawa 2000, ss. 148-151

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68