Archiwa i biblioteki na świecie c.d.


Bożena Kumor-Gomułka, Polonika w Głównym Archiwum Krajowym Północnej Nadrenii-Westfalii w Duesseldorfie, w: Archeion, t. 109, wyd. NDAP, Warszawa 2006, ss. 227-252

więcej...

Archiwa i biblioteki na świecie c.d.


Jerzy Gaul, Polonika w Bundesarchiv-Militaerarchiv we Freiburgu, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP. Warszawa 2004, ss. 391-397

więcej...

Archiwa i biblioteki na świecie c.d.

 

Myron Momryk, Polskie zbiory archiwalne w Bibliotece i Archiwum Kanady, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 377-390

więcej...

Archiwa i biblioteki na świecie c.d.


Urszula Kowalczyk, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, w: Archeion, t. 110, wyd. NDAP, Warszawa 2010, ss. 145-153

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68