Akta stanu cywilnego w XIX w.


Michał Pawiński, Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w., w: Archeion, t. 104, wyd. NDAP, Warszawa 2002, ss. 203-220

więcej...

Technologie fotograficzne


Stephen Harwood, Technologie fotograficzne z XIX i początków XX wieku - wprowadzenie do zagadnienia, w: Archeion, t. 108, wyd. NDAP, Warszawa 2005, ss. 137-146

więcej...

Spuścizny w archiwach, bibliotekach i muzeach w Polsce


Alicja Kulecka, Spuścizny w archiwach, bibliotekach i muzeach w Polsce, w: Archeion, t. 100, wyd. NDAP, Warszawa 1999, ss. 70-96 

więcej...

Archiwistyka a akta współczesne


Zdzisław Chmielewski, Archiwistyka wobec problemu masowości akt współczesnych, w: Archeion, t. 100, wyd. NDAP, Warszawa 1999, ss. 51-69

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66