Bazy danych - Access


Olena Jewtuszenko, Michał Kuciej, Roman Trochimczuk, Bazy danych - MS Access: pzykłady i ćwiczenia, wyd. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2018, ss. 343
 
Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 

więcej...

Nowe Archiwum Urzędu Miasta Poznania


Prezentacja nowego Archiwum Urzędu Miasta Poznania, YouTube

więcej...

Historia języka niemieckiego


Norbert Morciniec, Historia języka niemieckiego, wyd. 2 popr. i rozsz., wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, Wrocław 2018, ss. 272
 
Publikacja dostępna w wersji elektronicznej 

więcej...

Konserwacja archiwaliów


Przemysław Wojciechowski, Ochrona i konserwacja zasobu w archiwach państwowych w Polsce, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab., prof. UAM Ireny Mamczak-Gadkowskiej, Instytut Historii UAM, Poznań 2014
 
Praca dostępna w wersji elektronicznej w repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66