Archiwalia w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie

 
Edward Kołodziej, Archiwalia w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, w: Archeion, t. 95, wyd. NDAP, Warszawa 1995, ss. 103-116 

więcej...

Zarządzanie informacją


Inspiracje i Innowacje. Zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii, praca zbiorowa pod red. Sabiny Cisek, wyd. Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2016, ss. 274 (publikacja dostępna w formacie pdf)

więcej...

Archiwa belgijskie


Jerzy Skowronek, Archiwa belgijskie - w poszukiwaniu wzorów i poloników, w: Archeion, t. 96, wyd. NDAP, Warszawa 1996, ss. 144-156

więcej...

Brytyjskie archiwa audiowizualne


Krzysztof Pątek, Brytyjskie archiwa audiowizualne. (Organizacja, zbiory, działalność), w: Archeion, t. 98, wyd. NDAP, Warszawa 1997, ss. 142-158

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66