Archiwizacja, prezentacja i dyseminacja cybersztuki w sieci


Piotr Zawojski, Archiwizacja, prezentacja i dyseminacja cybersztuki w sieci, w: WWW - w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, wyd. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008

więcej...

O pojęciu "jednostka organizacyjna"


Andrzej Szewc, O pojęciu "jednostka organizacyjna" w polskim prawie samorządu terytorialnego, w: Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, rok LXVII, z. 3, 2005 Artykuł dostępny w wersji elektronicznej.

więcej...

Pikniki archiwalne


Hanna Krajewska, Pikniki archiwalne - pomysł na promocję archiwów, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 255-260

więcej...

Z magazynu archiwalnego do rąk użytkownika

 

Jolanta Musiał, Z magazynu archiwalnego do rąk użytkownika. Z doświadczeń trójmiejskich archiwistów nad opracowaniem akt Wydawnictwa Morskiego, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 193-203 

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68