Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego


Anna Łosowska, Janusz Łosowski, Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia 60, s. 479-501, Poznań 2005

więcej...

Community archives in Poland


Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Community archives in Poland - multiple case study: description of the research project, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 18

więcej...

Archiwa Społeczne. Modele współpracy z państwem


Archiwa Społeczne. Modele współpracy z państwem, praca zbiorowa, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2015, ss. 242

więcej...

Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego


Wiesława Kwiatkowska, Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego i jego znaczenie w dobie współczesnej, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68