>> TEMATYKA

Dawne pismo


Projekt Archiwum Narodowego w Krakowie "Dawne pismo", http://dawnepismo.ank.gov.pl/

"Projekt Dawne pismo jest realizowany przez Archiwum Narodowe w Krakowie od 2013 r., kiedy to powstała strona internetowa www.dawnepismo.ank.gov.pl. W 2016 r. uruchomione zostały kolejne funkcjonalności (wersje językowe, newsletter) oraz zaprezentowana została nowa odsłona graficzna strony. Budowa i rozbudowa portalu została przeprowadzona przy wsparciu finansowym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. (...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://dawnepismo.ank.gov.pl/pl/o-projekcie                        (dostęp z 2.01.2018)

dodano: 02.01.2018