Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwa społeczne w krajach anglosaskich
Archiwa społeczne w krajach anglosaskich
Marcin Wilkowski, Historia, pamięć, emancypacja: archiwa społeczne w krajach anglosaskich, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 21
"Bogate doświadczenia krajów anglosaskich w oddolnej praktyce archiwistycznejmogą być wykorzystane w polskiej dyskusji o archiwach społecznych. Problemyw ich definiowaniu i rozpoznawaniu, określaniu ich publicznej roli czy tworzeniustrategii ich wspierania dotyczą także naszego kraju. Odwrotnie niż tam, jeste-śmy jednak dopiero na początku drogi do pełnego uznania wartości archiwówspołecznych i obywatelskiej aktywności w gromadzeniu i ratowaniu historii.Początków archiwów społecznych w krajach anglosaskich doszukiwać sięmożna już w XIX-wiecznych brytyjskich stowarzyszeniach antykwarycznych, a wlatach 80. XX wieku tematem badania i zachowywania lokalnej czy społecznej historiiinteresowali się bibliotekarze i muzealnicy działający w nurcie historii publicznej(public history). Jak twierdzi Andrew Flinn, badacz z University CollegeLondon, otwarcie się środowiska archiwistów-profesjonalistów na to zjawisko byłow połowie pierwszej dekady XXI wieku reakcją spóźnioną. W tym intensywnymokresie rozpoznawania fenomenu archiwów społecznych, w brytyjskiej dyskusjinaukowej i archiwistycznej pojawiły się jednak niezwykle ważne wątki i kontrowersjezwiązane z definiowaniem samej idei archiwum społecznego (communityarchive). Działalność naukowa Andrew Flinna jest próbą krytycznego rozpoznaniazjawiska archiwów społecznych. (...)"Źródło: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Wilkowski_portal.pdf       (dostęp z 8.07.2017)
08.07.2017
strzałka do góry