>> TEMATYKA

Listy emigrantów w warszawskim archiwum państwowym

Archiwum Państwowe w Warszawie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Domowa szuflada”, które odbędzie się 26 marca o godz. 16.15 w siedzibie Archiwum przy ul. Krzywe Koło 7. Tematem będzie obraz XIX-wiecznej emigracji, jaki wyłania się z listów emigrantów piszących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Listy te nigdy nie trafiły do adresatów, zostały zatrzymane przez rosyjską cenzurę. Dzisiaj są przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie. Na stronie Archiwum można zapoznać się z ich fragmentami.

Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

dodano: 28.03.2015