>> TEMATYKA

Obsługa dokumentów elektronicznych


Obsługa dokumentów elektronicznych w programie "Archiwum zakładowe" 

Za obsługę dokumentów elektronicznych w systemie Archiwum odpowiedzialne są 2 moduły:
ADOK – Archiwum Dokumentów Elektronicznych, dające możliwość załączania dokumentów w formie elektronicznej (pliki typu: doc, PDF, xls, JPG itp.) do teczek gromadzonych w Archiwum. Efektem takiego działania jest możliwość szybkiego podglądu zawartości wybranej teczki bez konieczności fizycznego jej wypożyczenia.
ADOK-Skan – Archiwum Dokumentów Elektronicznych, umożliwiający bezpośrednie skanowanie dokumentów oraz załączanie ich w formie elektronicznej (pliki typu: doc, PDF, xls, JPG itp.) do teczek gromadzonych w systemie archiwum. Moduł współpracuje z dowolnym urządzeniem skanującym podłączonym do komputera.
 

dodano: 22.02.2014