>> TEMATYKA

Monitoring planowania przestrzennego


Monitoring planowania przestrzennego - zastosowanie analiz baz danych przestrzennych, skrypt dla uczestników szkolenia specjalistycznego, GUGiK, Akademia INSPIRE, Warszawa 2018, ss. 288
 
 
Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 


http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0010/93367/Skrypt-dla-uczestnikow-szkolenia-specjalistycznego.pdf
 
                                                                                                                           
                                                                                                                                   (dostęp z 27.11.2019) 

dodano: 27.11.2019