>> TEMATYKA

Wprowadzenie do informatyki


Tomasz Jach, Wprowadzenie do informatyki i wykorzystanie Internetu - studia podyplomowe, Usługi i aplikacje Google, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 52


http://tjach.pl/tresc/uploads/2014/11/internet4.pdf
 
                                          (dostęp z 1.11.2019)
 
 
Przy okazji warto też zajrzeć tutaj:
 
http://www.archiwistyka.pl/artykuly/artykuly_i_felietony/1182
 
i tutaj:
 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/PBW_19_-_Tylutki_-_polska_wersja.pdf

dodano: 01.11.2019