>> TEMATYKA

Narodowe Archiwum Cyfrowe

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja, projekt, ludzie, wyd. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa 2010, ss. 180

 

Publikacja w wersji elektronicznej na licencji Creative Commons

 

https://www.nac.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/NAC_wizja_projekt_ludzie_WWW.pdf

 

                                                                                            (dostęp z 4.09.2019)

dodano: 04.09.2019