>> TEMATYKA

Rozbudowa wykazów akt


Ewa Perłakowska, Rozbudowa wykazów akt w świetle nowelizacji Ustawy archiwalnej, XIII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Szczecin 2-3.06.2016


https://docplayer.pl/32393754-Rozbudowa-wykazow-akt-w-swietle-nowelizacji-ustawy-archiwalnej.html
 
                                                                                                             (dostęp z 20.01.2019) 

dodano: 20.01.2019