>> TEMATYKA

Archiwizacja dokumentów w zakładzie pracy


Adam Łoziński, Archiwizacja dokumentów w zakładzie pracy, Slideshare 2012


https://www.slideshare.net/adloz/archiwizacja?qid=41714d4e-241a-46c3-b36c-2d00a5111d7f&v=&b=&from_search=4
 
                                                                                                                                   (dostęp z 5.01.2019) 

dodano: 05.01.2019