>> TEMATYKA

Dokumentacja elektroniczna w archiwum zakładowym


Ewa Perłakowska, Nowe jednolite rzeczowe wykazy akt. Dokumentacja elektroniczna w archiwum zakładowym, materiał z ogólnopolskiej konferencji " Praktyczne aspekty nowej instrukcji kancelaryjnej na przykładzie wdrożenia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku", Białystok 7.04.2011 r.


https://docplayer.pl/19238737-Dr-ewa-perlakowska-naczelna-dyrekcja-archiwow-panstwowych.html
 
 
                                                                                                       (dostęp z 29.12.2018) 

dodano: 29.12.2018