>> TEMATYKA

Dostęp do informacji archiwalnej w społeczeństwie wiedzy


Justyna Adamus, Dostęp do informacji archiwalnej w społeczeństwie wiedzy, Uniwersytet Śląski, Katowice


http://www.ptin.us.edu.pl/konferencje/10forum/repozytorium/Adamus.pdf
 
 
                                                                                  (dostęp z 12.05.2018) 

dodano: 12.05.2018