>> SŁOWNIK

Zespół archiwalny otwarty

zespół archiwalny otwarty – zespół, do którego dopływają materiały archiwalne od jego czynnego twórcy

dodano: 25.05.2007