>> SŁOWNIK

Zespół archiwalny

zespół archiwalny – całość kancelaryjnej produkcji aktowej, niezależnie od jej formy, powstałej w  trakcie wykonywania przez jednostkę organizacyjną jej zadań statutowych

dodano: 25.05.2007