Znak sprawy
znak sprawy – zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej komórki organizacyjnej i do określonej grupy spraw

więcej...

Znak pisma
znak pisma – zespół symboli określających przynależność pisma do określonej sprawy załatwionej przez określoną komórkę organizacyjną

więcej...

Znak akt
znak akt – zespół symboli określających przynależność akt danej sprawy do określonej komórki organizacyjnej i do określonej grupy rzeczowego wykazu akt

więcej...

Zespół archiwalny złożony
zespół archiwalny złożony – zespół o układzie powikłanym w wyniku istnienia w strukturze jego twórcy kilku samodzielnych, zazwyczaj równorzędnych kancelarii

więcej...

 Strona  1   2   3   4