Teczka spraw (aktowa)
teczka spraw (aktowa) – teczka wiązana, skoroszyt, segregator itp. służące do przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie załatwionych, objętych tą samą grupą akt ustaloną rzeczowym wykazem akt i stanowiącą przeważnie odrębną jednostkę archiwalną

więcej...

Usuwanie danych osobowych
usuwanie danych osobowych – zniszczenie takich danych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą

więcej...

Wykaz akt
wykaz akt – patrz: jednolity rzeczowy wykaz akt

więcej...

Wystawca
wystawca – instytucja lub osoba fizyczna, która sporządziła określone pismo, dokument

więcej...

 Strona  1   2   3   4